TEHNIŠKI DAN MERILNE NAPRAVE IN MERJENJE

TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE 6. RAZREDA z naslovom MERILNE PRIPRAVE IN MERJENJE, smo izvedli v sredo, 22. 4. 2019.

Delo je potekalo v sedmih delavnicah: Dolžina, Ploščina, Volumen, Čas, Hitrost, Masa, Podatki in Facebook. Učenci so razvijali svoje matematične in logične sposobnosti s pomočjo praktičnega izkustvenega dela.

Cilj dneva je, da učenci spoznavajo in poznajo osnovne količine, ki nas obkrožajo, vedo na kakšen način jih lahko merimo in katere priprave pri tem uporabljamo ter poznajo osnovne merske enote s pomočjo katerih lahko izrazijo njihovo velikost.

Učenci so delali v delavnicah, ki so glede na interes učencev potekale v dvojicah ali v skupini. Delo je bilo zelo intenzivno, saj so učenci z veseljem reševali zastavljene probleme.

Dan je bil zelo uspešen, saj smo zastavljene cilje v celoti dosegli. Učitelji vsako leto znova ugotavljamo, da imajo nekateri učenci zelo slabo predstavo o količinah in enotah, zato je tak dan še kako pomemben.

Tudi učenci so povedali, da jim je bil dan všeč, saj so veliko naučili, izvedeli nove stvari in lahko izmenjavali in usklajevali mnenja s svojimi sošolci ter se z njimi družili. Všeč jim je bilo tudi tekmovanje med skupinami.

Vsem učencem pohvala za njihovo prizadevno delo. Po mnenju učiteljev, si izredno pohvalo zaslužijo učenci 2. in 4. skupine, saj so bili še posebej delavni in iznajdljivi.

Učitelji predlagamo, da dan ostane ta dan v LDN tudi v prihodnjem šolskem letu. Poleg stalnega medpredmetnega sodelovanje, ki ga tekom dneva izvajamo, smo letos v okviru tega dneva vse učence 6. razreda seznanili o nevarnostih na spletu (delavnica Podatki in Facebook) in o prometni varnosti (delavnica Hitrost).

Vodja tehniškega dneva

Lojzka Prpar

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost