Aktivnosti v projektu O igrah, igračah ter igranju

Nazadnje posodobljeno ponedeljek, 5. 3. 2018 – Jernej Gabrijel

Naslov označuje obsežno razstavo igrač v Osnovni šoli Trebnje, ki sta jo postavili učiteljici Marija Strah in Metoda Livk. Največ razstavljenih igrač in iger so izdelali učenci na tehniškem dnevu ob pomoči in strokovnem usmerjanju učiteljev. Navdih za izdelavo domiselnih igrač so bile tudi pripovedi dedkov in babic. Povedali so, da so si oni igrače in igre izdelali sami ali pa so jih naredili njihovi starši. Za izdelavo so uporabljali naravne materiale. To so upoštevali tudi učenci pri ustvarjanju. Pripravo in ustvarjanje pa smo prepletali z vrednotami, ki so prisotne v igri, ustvarjanju, druženju, spoštovanju soigralcev …

Poleg izdelkov učencev na razstavi predstavljamo otroško igralnico, v kateri prevladujejo sodobne in didaktične igrače. Dodali smo nekaj starih igrač, ki so bile skrbno shranjene v domačih omarah.

Razstavo smo obogatili s pripovedmi babic in dedkov o njihovem otroštvu in nepozabnem druženju s sovrstniki.

M. Livk

 

IZ DOMAČE SKRINJE

Vsako šolsko leto učitelji in učenci naše šole IZ DOMAČE SKRINJE izberemo zanimivo temo, o kateri med šolskim letom razmišljamo, pišemo, raziskujemo  in na to temo ustvarjamo.

Letos smo izbrali projekt IGRE, IGRAČE IN IGRANJE – NEKOČ IN DANES.

Nosilki projekta, ki sta delo spremljali, urejali in ga predstavili v bogati razstavi sta učiteljici Marija Strah in Metoda Livk. Učenci so skupaj z učitelji raziskovali, kako so naši predniki kot otroci preživljali prosti čas in se igrali, katere igrače so imeli dedki in babice …

V decembru smo sodelovali v zbiralni akciji rabljenih igrač za obdarovanje naših najmlajših učencev v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu.

Sami smo razmišljali o pomenu iger, igrač in igranju. Zapise smo pripravili za tematsko številko šolskega glasila in razstavo. Nastali  so tudi likovni izdelki ter pesmice o naših igračah. V naše šolsko delo smo vključili še ustvarjalno izdelovanje igrač in družabnih iger, ob tem pa smo se tudi igrali in zabavali. Zanimivo je bilo ustvarjanje na tehniškem dnevu, v podaljšanem bivanju in pri drugih ustvarjalnih urah. Ugotovili smo, da nam je skupaj pri izdelovanju igrač in igri lepo, saj bližine prijatelja ne more nadomestiti nobena računalniška zabava. Zbrali smo nekaj starih igrač naših staršev ter babic in dedkov in vse skupaj uredili v bogato razstavo.

Utrinek našega projekta je bil predstavljen tudi na šolski prireditvi pred kulturnim praznikom.

Izdelane družabne igre in igrače bomo ponudili za prodajo na bazarju in v uporabo učencem v podaljšanem bivanju ter kot pripomoček pri pouku.

M. Livk

 

PROJEKT O IGRAH, IGRAČAH TER IGRANJU NEKOČ IN DANES

»IGRAJ SE Z MENOJ«

Učenci bodo skupaj z učitelji:

– raziskovali, kako so se igrali naši predniki in kakšne igrače so imeli dedki in babice v otroštvu;

– zapisali zanimive pogovore o igračah s starejšimi in svoja razmišljanja o pomenu igrač, iger in igranja;

– zbirali igrače generacij različne starosti;

– v decembru izvedli zbiralno akcijo rabljenih igrač za uporabo v jutranjem varstvu in v podaljšanem bivanju;

– aktivno ustvarjali na tehniškem dnevu: pripravili načrte in izdelali igrače, anketirali ter zapisali razgovore o igračah in igranju, proučevali materiale za igrače, raziskovali igrala, ki so v uporabi…;

– ponudili izdelane igre in igrače za prodajo na bázarju in v uporabo v podaljšanem bivanju ter kot pripomoček pri pouku;

– ustvarili tematsko številko glasila;

– razstavili igrače in igre na razstavi v šoli in v Domu starejših občanov;

– s predstavitvami na nastopih zaključili skupni projekt.

 

Dostopnost