Opis projekta Učenje učenja

Nazadnje posodobljeno ponedeljek, 5. 3. 2018 – Jernej Gabrijel

Učenje učenja

V šolskem letu 2012/13 smo se pedagoški delavci OŠ Trebnje začeli usposabljati v programu Učenje učenja (UU), kar je krajše ime za projekt Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega  pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenja učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja. Usposabljanje je ena od nalog v akcijskem načrtu projekta Mreže 1.

Namen projekta

Namen projekta UU je usposabljanje strokovnih delavcev za razvijanje in spodbujanje kompetence učenje učenja. V projektu bo v treh ciklih v usposabljanja vključenih predvidoma 4500 strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva ter ustanov za izobraževanje odraslih.

Temeljni cilji projekta

  • oblikovanje, izvedba in evalvacija programa usposabljanja vodstvenih in strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov za kompetenco učenje učenja
  • oblikovanje izhodišč in konceptov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ za kompetenco učenje učenja
  • ozaveščanje vodstvenih in drugih strokovnih delavcev o njihovi vlogi pri načrtovanju in razvoju profesionalnosti in razvoju strategij za razvijanje in spodbujanje vseživljenjskega učenja in učenja učenja
  • ozaveščanje vodstvenih in strokovnih delavcev o njihovi odgovornosti za lasten profesionalni razvoj in razvoj organizacije

 

Dostopnost