Zaposleni na šoli

Vodstveni delavci

Ravnatelj:

Rado Kostrevc

telefon: 07 348 18 72

e-naslov:

Pomočnice ravnatelja:

Aleksandra Gričar

telefon: 07 348 18 80

e-naslov:

Ana Kastigar

telefon: 07 348 18 81

e-naslov:

Viktorija Pirc

telefon: 07 348 18 96

e-naslov:

Vodje podružničnih šol:

PŠ Dobrnič: Mateja Škufca Langus

telefon: 07 348 18 60

e-naslov:

PŠ Dolenja Nemška vas: Nadja Marn

telefon: 07 346 64 06

e-naslov:

PŠ Šentlovrenc: Teja Zajec

telefon: 07 348 18 50

e-naslovi:

Strokovni delavci, njihovi e-naslovi in povezave do videokonferenčnih sob.

Sicer pa so zaposleni delavci v Osnovni šoli Trebnje in njihove zadolžitve natančno opisane v Letnem delovnem načrtu šole, in sicer v tretjem poglavju “Zaposleni v Osnovni šoli Trebnje”.

Dostopnost