BREZPLAČNI TOPLI OBROK V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

V skladu z navodili v krožnici MIZŠ z dne 4. 10. 2020, je Občina Trebnje v sodelovanju z OŠ Trebnje pristopila k pozivu učencem s prebivališčem v občini Trebnje, da se v času šolanja na daljavo prijavijo na brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok se po navodilih šolskega ministrstva zagotavlja učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 evrov (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok se zagotavlja tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se lahko na topli obrok prijavijo do vključno ponedeljka, 9. 11. 2020, do 10. ure na e-naslov: prehrana@os-trebnje.si. Pri prijavi je potrebno navesti ime in priimek učenca ter razred, ki ga obiskuje. Za učence, ki se bodo prijavili na šolsko kosilo, bomo upravičenost do brezplačnega obroka preverili v centralni evidenci aplikacije CEUVIZ.

Podatke o prijavah bomo posredovali Občini Trebnje, ki bo na podlagi zbranih prijav s šolo uskladila pripravljanje in prevzem toplih obrokov za učence. S prijavo učenci privolijo, da občina in šole zbrane podatke uporabita le za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Za učence OŠ Trebnje in njenih podružnic, bo dežurna kuhinja odprta v matični šoli, kjer bo organiziran osebni prevzem hrane. Prijava na topel obrok velja za celotno obdobje in se upošteva do preklica. Obrok lahko prevzamejo starši ali učenci sami. Obrok se lahko prevzame samo z ustrezno posodo oz. embalažo. Za prevzem obroka veljajo enaki pogoji in higienska priporočila kot za vse gostinske obrate. Po prevzemu obroka iz šolske kuhinje, šola za le-tega ne odgovarja.

Predvidoma bo delitev obrokov potekala pred vhodom v šolsko kuhinjo, in sicer od 12. do 13. ure. Obroki se bodo zagotavljali od torka, 10. 11. 2020, dalje. O morebitnih spremembah glede delitve obrokov, vas bomo obvestili.

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                                          Rado Kostrevc

Trebnje, 6. 11. 2020

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost