Odkrivanje nadarjenih

Pusti sled…

Ne hodi po uhojenih poteh.

Raje pojdi tja, kjer ni poti in pusti sled.

 (neznani avtor)

POSTOPEK ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV

Evidentiranje

Sestavi se evidenca vseh učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Kot kriterij se upoštevajo: učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji ter mnenje svetovalne službe.

Identifikacija

Na podlagi pisnih soglasij staršev so učenci testirani s testom ustvarjalnosti in testom inteligentnosti, učitelji pa jih ocenijo z lestvico za ocenjevanje nadarjenosti učencev. Če učenec vsaj na enem izmed področij dosega izjemen rezultat (se uvrsti med 10% najboljših učencev) je spoznan kot nadarjen učenec.

Individualiziran program

Identificiranim nadarjenim učencem pripravimo individualiziran program dela, v njem pa so opredeljeni načini dela, naloge učenca in tistih, ki delajo z njim, morebitne prilagoditve, ter način kako bomo preverjali cilje, ki naj bi jih učenec dosegel.

 

Dostopnost