Jedilniki

Tu boste sproti (vsak teden) lahko spremljali jedilnik.

Jedilniki bodo do konca šolskega leta prilagojeni glede na Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli v času epidemije COVID-19 (NIJZ). Zaradi izrednih razmer se lahko jedilnik med tednom tudi spreminja. 

Jedilnik 2.—6. 5. 2022  (JEDILNIK 2.5)

Jedilnik 9.—13. 5. 2022  (JEDILNIK 8.5)

Jedilnik 16.—20. 5. 2022  (JEDILNIK 16.5)

Jedilnik 23.—27. 5. 2022  (JEDILNIK 23.5)

Spoštovani starši. 
Za vas smo pripravili kratek anketni vprašalnik o šolski prehrani.  
Rezultate analize ankete bomo objavili na spletni strani šole in jih upoštevali pri načrtovanju prehrane za prihodnje leto. Prosimo, da si vzamete nekaj minut in rešite anketni vprašalnik, dostopen na spletnem naslovu: https://1ka.arnes.si/a/3f92ebc1.

Anketni vprašalnik za UČENCE je na voljo na povezavi https://1ka.arnes.si/a/23a940ab.

Analiza ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano za šolsko leto 2020/21 (2021Analiza ankete o šolski prehrani)

Dostopnost