Pogum

 

S šolskim letom 2017/2018 je naša šola kot razvojna osnovna šola vstopila v projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah – POGUM, ki traja od leta 2017 do 2022. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Oglejte si spletno stran projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo.

Več o projektu si preberite na POGUM.

Dostopnost