Urniki

Ogledate si lahko urnik za sode tedne od 1. do 9. razreda za šolsko leto 2019/2020, ki velja od 1. 9. 2020.

Ogledate si lahko urnik za lihe tedne od 1. do 9. razreda za šolsko leto 2019/2020, ki velja od 1. 9. 2020.

Dostopnost