Urniki

Ogledate si lahko urnik od 1. do 5. razreda v strnjeni obliki.

Ogledate si lahko urnike za sode in lihe tedne za prvi del šolskega leta za učence od 1. do 9. razreda za šolsko leto 2021/2022. Urniki veljajo od 1. 9. 2021.

Dostopnost