Člani

Nazadnje posodobljeno četrtek, 23. 2. 2023 – Ana

Svet Osnovne šole Trebnje sestavlja 11 članov: 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 5 predstavnikov delavcev šole.  (Mandat 2021-2025, Svet je bil konstituiran 20. 12. 2021.)

Ime in priimek Ulica Pošta Izvoljen od

Mateja Povhe

Simon Erjavec

Račje selo 22

Velika Loka 19

8210 Trebnje

8212 Velika Loka

predstavnica ustanovitelja (do izvolitve za županjo 2022)

predstavnik ustanovitelja (od 2023)

Jože Pucihar Dolenja Nemška vas 65 8210 Trebnje predstavnik ustanovitelja
Majda Zaletel Blato 23 8210 Trebnje predstavnica ustanovitelja
Herman Kotar Dolenje Medvedje selo 14 a 8210 Trebnje predstavnik staršev
Andrej Miklič Gubčeva cesta 9 8210 Trebnje predstavnik staršev
Maja Žorga Dulmin Gradišče pri Trebnjem 23 8210 Trebnje predstavnica staršev
Urška Barle Velika Loka 43 8212 Velika Loka predstavnica delavcev šole
Jernej Gabrijel Štefan pri Trebnjem 29 8210 Trebnje predstavnik delavcev šole
Franc Kravcar Belšinja vas 10 8210 Trebnje predstavnik delavcev šole
Uroš Primc Občine 14 8211 Dobrnič predstavnik delavcev šole
Petra Šijanec Benečija 3 8210 Trebnje predstavnica delavcev šole
       
       

Predsednica Sveta OŠ Trebnje: Urška Barle

Namestnica predsednice: Majda Zaletel

Sindikalni zaupnik: Zvonko Simeunić

Svet šole je organ upravljanja šole. Njegove pristojnosti so opredeljene v Odloku o ustanovitvi šole.

Dostopnost