Училиште информации

Информации за училиштето.

Текстот го преведе Аделина Османоска, а го лекторираше Севдија Демирова Абдулова.

На оваа веб-страница можете да најдете корисни линкови и важни информации во врска со школувањето во ОУ „Требње“ на различни избрани јазици. Страницата ќе се ажурира.

линкови:

http://www.infotujci.si/

инфо: 

Dostopnost