Dokumentarno-igrani film ob 30. obletnici plebiscita o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji

Malovernim to pismo! In obupanim in onim, ki niso ne maloverni ne obupani, ampak stoje s povešeno glavo in ne vedo, kaj bi in kako.  Tudi onim to pismo, ki so pogumni in močni, v pozdrav njihovemu pogumu in moči.  In njim še najbolj, kajti pogum, to je zdravje! V imenu Trubarja vam pošiljam to pismo in v imenu tistih, ki so v molitvenike...

Govorilne ure v tem tednu

Obveščamo starše, da se na Zoom videokonferenčna srečanja za govorilne ure k učiteljem prijavijo na enak način, kot se na videokonference prijavijo učenci. Seznam vseh učiteljev najdete na levi strani te spletne strani (med Hitrimi povezavami) na povezavi Videokonference učiteljev.

Odprte prijave na govorilne ure

Obveščamo vas, da se lahko prijavite na govorilne ure preko aplikacije EGU. Razpored govorilnih ur je naslednji: za starše učencev 1., 2., 4. in 5. razreda bodo v torek, 8. 12. 2020, od 16. do 18. ure, za starše učencev od 6. do 9. razreda bodo v torek, 8. 12. 2020, od 15. do 17. ure, za starše učencev 3....

Izgubljene domače naloge v spletnih učilnicah

Ugotovili smo, da se pri nekaterih učencih dogaja, da oddajo domačo nalogo v spletnih učilnicah, učitelj pa oddane naloge ne vidi. Če se to zgodi pri tebi, opozori učitelja, da upošteva to možnost. Nastalo neugodno situacijo rešujemo z Arnes-ovimi tehniki.

Obvestilo o govorilnih urah

V decembru bomo izvedli govorilne ure. Objavljam ravnateljevo obvestilo o terminu in načinu izvedbe. Objavljam tudi popravek obvestila. Termini govorilnih ur v popravku obvestila so pravi.

Dostopnost